ANUNȚ DE PARTICIPARE – Servicii de organizare a evenimentelor ÎN CADRUL PROIECTULUI Transilvania Digital Innovation Hub, Acronym: TDIH

martie 27, 2024

HYGIA CONSULT S.R.L., cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, clădirea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative – CREIC, Corpul D, subsol -2, jud. Cluj intenționează să achiziționeze prin procedură proprie, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) lit.(d) si art. 68 alin.(2) lit.(b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de organizare a evenimentelor, în cadrul proiectului „Transilvania Digital Innovation Hub”.

Detaliile anunțului de participare, procedură proprie, caietul de sarcini, formularele și modelul de contract sunt disponibile în documentele atașate mai jos.

 

aprilie 8, 2024

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul procedurii interne de atribuire a contractului servicii de organizare a evenimentelor ÎN CADRUL PROIECTULUI Transilvania Digital Innovation Hub, Acronym: TDIH
IMPORTANT!
În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 5 din Procedură Proprie organizare evenimente TDIH, termenul de depunere a ofertelor se prelungește până în data de 10.04.2024, ora 16:00.