Anunț de achiziție directă – Servicii de cazare, masă și transport ÎN CADRUL PROIECTULUI Transilvania Digital Innovation Hub, Acronym: TDIH

martie 29, 2024

Hygia Consult SRL, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, jud. Cluj, clădirea CREIC, corpul D, subsol -2, jud. Cluj, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Servicii de cazare, masă și transport, în cadrul proiectului “Transilvania Digital Innovation Hub”, Acronym: TDIH.

Detaliile anunțului de achizitie directă, caietul de sarcini, formularele și modelul de contract sunt disponibile accesând: