Dosarul tău de finanțare – pe înțelesul tuturor

martie 2, 2023

Fiecare program de finanțare are propria listă de formulare și documente care trebuie completate și atașate la proiect în vederea încadrării la finanțare.

Mai mult decât atât este foarte important să nu se generalizeze și fiecare program să fie tratat ca și unic pentru a nu scăpa din vedere anumite cerințe specifice sau completarea eronată a unor formulare, care pot duce la respingerea proiectului.

Pentru a avea totuși o privire de ansamblu asupra cuprinsuluiunui dosar de finanțare, vă prezentăm o listă cu documente care se atașează în cele mai multe cazuri.

 1. Cerere de finanțare:
  – este o cerere care conține mai mult datele aplicantului și ale asociaților, datele de contact, câteva informații de bază despre proiect. Cea mai importantă parte din cadrul cererii de finanțare este bugetul proiectului, adică un document care conține toate elementele de cost implicate de proiect cu denumire, preț și cantitate, întocmit în baza unor oferte de preț obținute de la minim 3 producători.
 2. Plan de afaceri/studiu de fezabilitate:
  – este documentul cel mai complex din cadrul unui proiect, care depășește 100 de pagini. – acesta conține foarte multe detalii despre activitatea aplicantului, obiectivele societății bine stabilite pe termen mediu și lung, prezentarea amănunțită a ceea ce își propune să facă prin proiect, identificarea unor nișe de piață unde ar putea să își vândă produsele/serviciile, analiza concurenței și căi de intrare pe piață, care va fi capacitatea de producție și multe alte aspecte. Tot în cadrul acestui document se efectuează și o analiza financiară, menită să calculeze dacă ceea ce se propune a se achiziționa generează suficiente resurse financiare care să acopere  toate cheltuielile societății, pe un orizont mai lung de timp (de 5-10 ani), inclusiv să se obțină un profit.
 3. Documente pentru demonstrarea deținerii unui spațiu sau a unui teren:
  – acest document susține faptul că aplicantul are un teren pe care și-ar putea construi clădirea propusă prin proiect sau deține deja un spațiu unde și-ar putea amplasa echipamentele propuse, în vederea activității propuse.
 4. Certificat de urbanism:
  – document necesar în cazurile în care se propune realizarea unei construcții.
 5. Documente financiare ale societății aplicante:
  – pentru societățile cu vechime se atașează bilanțurile contabile.
 6. Oferte de preț:
  – stau la baza fundamentării bugetului proiectului
 7. Declarații specifice:
  – sunt anumite declarații legate de finanțările primite anterior, declarații de încadrare a întreprinderii în funcție de cifra de afaceri, numărul de angajați și activele deținute.