Levente MIKO

Consultant Partner / Public Procurement Expert

Levente Miko este consultant partener, consilier juridic și expert achiziții publice. A administrat contul SEAP al Direcției de asistență socială din cadrul Primăriei Municipiului Turda, fiind coordonatorul activității de organizare a procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică de-a lungul a peste 9 ani. Deține o experiență de peste 17 ani în elaborarea documentațiilor de atribuire și publicarea anunțurilor de achiziții derulate în cadrul proiectelor implementate.

Levente este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia.

  • Certificat acreditare ANC - „Inspector resurse umane";
  • Stagii de perfecționare - „Expert achiziții publice”, „Managementul proiectelor europene”;
  • Masterat - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de drept Cluj Napoca, Specializarea „Științe penale și criminalistică”;
  • Facultatea de Drept, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Cluj Napoca.