Titlu proiect:

Cluster Mobilier Transilvan – Cluster inovativ de interes european

Acronim proiect:

CMT-CIIE

Perioada:

Septembrie 2016-August 2022

Program / Finanțator:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axă prioritară: 1.Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Prioritate de investiţie PI.1 a. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Acţiune: 1.1.1.Mari infrastructuri de CD

Tip proiect: Clustere de inovare

Parteneri:

  • Asociația Cluster Mobilier Transilvan
  • Napochim SA
  • Ax Perpetuum Impex SRL
  • Salice Comprod SRL
  • Hygia Consult SRL

Țările în care se desfășoară activități:

  • România

Obiectiv general proiect:

Dezvoltarea la nivelul Cluster Mobilier Transilvan a unei infrastructuri de CDI în domeniul materialelor și consolidarea imaginii entității ca și cluster inovativ cu reprezentativitate regională, națională și internațională.

Implicarea Hygia:

Echipa Hygia s-a implicat în dezvoltarea strategiei Cluster Mobilier Transilvan și a acestei idei de proiect, iar în etapa de implementare s-a ocupat cu realizarea activităților specifice de management de proiect precum comunicarea cu finanțatorul, raportarea tehnică și financiară, pregătirea misiunilor economice și organizarea evenimentelor de interes cu scopul atingerii obiectivelor propuse prin proiect.