Silviu FAUR

Project Manager / OLI@Hygia SME Expert

Silviu Faur este consultant în Hygia din 2019, coordonator al unei echipe interne specializate în competitivitate și inovare. Are experiență în dezvoltarea proiectelor și atragerea finanțării nerambursabile, precum și în implementarea acestora, în cadrul mai multor programe de finanțare precum: POC, POR, POIM, programe guvernamentale sau dezvoltare planuri de afaceri pentru investiții private.

Silviu este o persoana disciplinată, calmă, organizată, riguroasă, un bun sprijin și suport activ pentru colegi. Silviu are o etică solidă a muncii și dă dovadă de devotament în proiectele la care ia parte. Reprezintă tiparul consultantului pragmatic, care urmărește îndeplinirea, pas cu pas, a fiecărei cerințe din relația client-consultant.

Silviu este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia, iar la rândul lui este absolvent al acestui program în Ediția 2019.

  • Masterat - „Finanțe Corporative – Asigurări”, FSEGA, Cluj-Napoca;
  • Licență - „Finanțe Bănci”, FSEGA, Cluj-Napoca;
  • Certificate acreditate ANC: „Evaluator Proiecte” și „Manager de Proiect”;
  • Analist financiar, AMC BUSINESS GATE.