Lucian Maier este asociat și manager financiar al Hygia. Din 2007 participă alături de colegii din Hygia la întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu pentru numeroase proiecte de investiții. Oferă suport în întocmirea situațiilor financiare previzionate in vederea finanțării, realizarea analizei cost-beneficiu, bugetare anuală.

Din 2012 este director economic și al Asociației “Cluster Mobilier Transilvan”, structură asociativă care reprezintă interesele lanțului de valoare al industriei de mobilă din Nord-Vestul României.

  • Acreditări cursuri:  „RPA cu UiPath”, „Controller cu Controller Institute Romania”, „Manager proiect”, „Evaluator proiecte” și „Formator”;
  • Studii: Oxford Brookes University, Specializarea „Contabilitate Aplicată”;
  • Masterat - Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate și  Informatică de gestiune, Specializarea „Analiză financiară și Evaluare”;
  • Masterat -Universitatea "Babeș-Bolyai", Facultatea de Științe Economice, Cluj-Napoca;
  • Licențiat - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Specializarea „Inginerie Economică în Agricultură”.