Gabriel URAM

Gabriel Uram este consultant partener și consilier juridic în Hygia, fiind specializat în domenii diverse precum: resurse umane, consiliere înființare și demarare afacere, evaluare proiecte, achiziții publice, consultanță în management, expertiză coordonare activități, expertiză evaluare planuri de afaceri și coordonare birou dezvoltare cluster.

Gabriel oferă consiliere și sprijin întreprinderilor, atât la înființarea și demararea afacerilor, cât și ulterior ca mentor al antreprenorilor debutanți în cadrul proiectului “Partener StartUp”. A participat în calitate de consilier juridic la elaborarea unor propuneri de politici publice, făcând parte dintr-o echipă de experți care a implementat proiectul „8 X S3 = România Inteligentă”.

În calitate de șef birou dezvoltare cluster, a dobândit experiență în exploatarea și managementul structurilor asociative, a avut un contact permanent cu mediul de afaceri, a cunoscut transformările pe care organizarea afacerii le-a suferit ca urmare a modificărilor legislative sau nevoilor pieței, iar pregătirea juridică de bază i-a facilitat înțelegerea avantajelor și dezavantajelor diferitelor forme de organizare a întreprinderii, în funcție de specificul activității desfășurate.

Gabriel este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia.

  • Certificări ANC: „Expert achiziții publice”, „Inspector resurse umane” și „Tehnici de negociere aplicată”;
  • Participant - "Managementul datelor, GDPR și aspecte juridice în transformarea digitală";
  • Licență – „Științe Juridice”, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept, Cluj Napoca.