Florina BÂRDEA

Florina Bârdea este manager de proiect, specialist în management de proiect şi coordonator al unei echipe de consultanți interni axați pe servicii suport dedicate structurilor inovative și pe servicii de implementare/management de proiect. Activează în cadrul Hygia din 2015, iar în decursul acestei perioade s-a implicat în activități precum: elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, parteneriate de practică și servicii suport dedicate clusterelor.

Florina deține experiență în elaborarea și finanțarea de proiecte pe diferite programe: POSCCE, POCU, POC, PNDR, POR,  Granturi Norvegiene și alte programe naționale. A coordonat misiuni de consultanță pentru planificarea și elaborarea documentelor de dezvoltare strategică. Este implicată în activități dedicate clusterelor și a coordonat procesul de auditare pentru obținerea etichetei GOLD (cea mai înaltă recunoaștere a performanței unui cluster la nivel european) pentru AgroTransilvania Cluster.

Florina este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia, fiind la rândul ei absolventă a programului în Ediția 2014.

  • Certificate acreditate ANC: „Manager proiect”, „Expert Achiziții Publice”, „Agent Vânzări” și „Manager resurse umane”;
  • Participantă - „Benchmarking Experts of Cluster Management Organisations”, organizat de European Secretariat for Cluster Analysis;
  • Licență - Universitatea Babeș - Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj Napoca, Specializarea „Relații internaționale și studii europene”;
  • Masterat -  Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș -Bolyai Cluj – Napoca, Specializarea: „Gestiunea și Evaluarea proiectelor”;
  • Doctorat – „Inginerie și Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală” – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, Cluj-Napoca, România;
  •  Certificat CMC - Certified Management Consultant;
  • Analist financiar, AMC BUSINESS GATE.