Titlu proiect:

Centrul de Excelență pentru Mobilă-Cluster Mobilier Transilvan

Acronim proiect:

CEM-CMT

Perioada:

Octombrie 2022 - Februarie 2024

Program / Finanțator:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Prioritatea de investiții: PI1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european

Obiectiv Specific: OS1.1. Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Parteneri:

 • Asociația Cluster Mobilier Transilvan
 • Hygia Consult SRL
 • Antare Romania SRL
 • E-Laborator Feeria SRL
 • Basic Point SRL
 • Tesagon International SRL
 • Serban și Asociații SRL
 • Fast Forward Editorial SRL

Țările în care se desfășoară activități:

 • România
 • SUA
 • Canada
 • Egipt
 • Africa de Sud
 • Franța
 • Emiratele Arabe Unite
 • Malaezia
 • Macedonia
 • Serbia
 • Germania
 • Belgia
 • Ungaria
 • Spania

Obiectiv general proiect:

Consolidarea poziției Cluster Mobilier Transilvan - cluster inovativ de interes european, prin dezvoltarea și operaționalizarea primului Centru de Excelență pentru Mobilă (CEM) din România până la finalul anului 2023.

Implicarea Hygia:

Echipa Hygia a fost implicată în dezvoltarea ideii de proiect, continuând sprijinirea inițiativei prin desfășurarea activității de management de proiect. Mai mult decât atât, Hygia Consult a decis implicarea activă în activitățile de exploatare, respectiv, organizarea de evenimente cu specific relevant activității proiectului, planificarea de deplasări naționale și internaționale în vederea promovării proiectului cu scopul de atingere a obiectivelor stabilite, în colaborare cu Asociația Cluster Mobilier Transilvan și ceilalți parteneri implicați în proiect.