Diana MORCAN

Diana Morcan este consultant în cadrul unei echipe interne specializate în competitivitate și inovare, activând în colectivul Hygia din anul 2014.

Pe parcursul celor aproape 10 ani a gestionat misiuni de consultanță pentru dezvoltarea de proiecte și atragerea de finanțări nerambursabile prin intermediul a diverse programe naționale și internaționale, cum ar fi: POR, POC, POCU, HORIZON, COSME etc. De asemenea, deține experiență în elaborarea de strategii de dezvoltare și planuri de acțiune pentru structuri asociative, dar este și specializată în analize economico-financiare și analize cost-beneficiu.

Diana este trainer și mentor în programul educativ de formare profesională Learn Consulting, Do Consulting (LCDC), inițiat și derulat de Hygia, dar este la rândul ei și absolventă a Ediției 2014.

  • Certificate acreditate ANC: „Expert achiziții publice”, „Manager de Proiect” și „Director de program”;
  • Curs - „Proposal Writing in Horizon 2020 and the SME Instrument”;
  • Masterat – Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Specializarea „Econometrie și Statistică Aplicată”;
  • Licență - Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea De Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Specializarea „Statistică și Previziuni Economice”.