blog_usre

Admin

2022-08-09

ÎNDRĂZNEȘTE MAI MULT! Ne mărim echipa!

De 15 ani generăm prosperitate prin contribuția adusă la dezvoltarea spiritului antreprenorial, oferind  servicii dedicate în special antreprenorilor, bazându-ne pe deschidere și colaborare. Oferim consultanță profesionistă bazată pe experiență, ne asumăm împreună riscuri și beneficii, informăm corect și la timp. Toate acestea ne-au adus recunoaștere, iar odată cu aceasta responsabilitatea onorării angajamentelor asumate. Am ajuns astfel în anul 2022 încrezători în proiectele noastre, deși trăim un context extern complicat, însă conștienți că avem nevoie să ne întărim echipa Hygia. Așadar, suntem în căutarea unor profesioniști dinamici, motivați, încrezători în reușită și dispuși să ofere clienților servicii de consultanță de înaltă calitate. Primul set de posturi scoase la concurs sunt detaliate mai jos și, în măsura în care acestea prezintă interes, vă așteptăm cu drag să aplicați și să vă alăturați familiei Hygia.

Locul desfășurării activității: birou din Cluj-Napoca, Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative – CREIC – Cluj Innovation Park (cu posibilitatea unei zile pe săptămână în sistem „remote” – „work from home” și disponibilitatea pentru deplasări în interes de serviciu în țară și străinătate).

Pachet beneficii:

Salariale:

 • salariu fix, cu posibilitatea de renegocire anuală în funcție de rezultate;
 • tichete de masă;
 • posibilitatea obținerii unui bonus de performanță la final de an.

Extra-salariale:

 • buget dezvoltare personală (ex. decontare bilete/abonamente teatru/film/bibliotecă/ sală și/sau cursuri/programe de specializare și/sau alte costuri agreate între părți în limita bugetului anual);
 • asigurare transport sau decontarea cheltuielilor de transport la/de la birou;
 • abonament servicii medicale.

Metodologie aplicată pentru recrutare:

 • CV și scrisoare de intenție (care să cuprindă și detalierea unui proiect la care ați lucrat) prin email la recrutare@hygia.ro;
 • 2 interviuri, primul online și următorul, dupa caz, față în fața;
 • Perioadă de probă între 30 și 90 de zile, în situația agreării colaborării.

Denumire job: Economist contabil                

Nivel carieră: > 2 ani experiență în domeniu

Tip job: full time

Studii: absolvent studii superioare

Descrierea jobului

Responsabilități:

 • Înregistrează facturi de bunuri și servicii
 • Operează extrase de cont
 • Întocmește: registru de casă, deconturi, declarații fiscale
 • Sortează și arhivează documentele contabile
 • Își stabilește obiective de dezvoltare profesională și contribuie la atingerea obiectivelor periodice ale companiei

Denumire job: Consultant în management (COR 263107)                  

Nivel carieră: > 3 ani experiență în domeniu

Tip job: full time

Studii: absolvent studii superioare

Descrierea jobului

Responsabilități:

 • Își stabilește periodic obiective de dezvoltare profesională și contribuie la atingerea obiectivelor companiei/echipei interne și/sau în proiectele partenere unde își desfășoară activitatea profesională;
 • Participă la întâlniri cu potențiali clienți, dezvoltă idei de afaceri și planifică detaliat propuneri de proiecte, pe baza cerințelor clienților și/sau ale unor parteneri;
 • Pregătește informări pentru diferite surse de finanțare, stabilește eligibilitatea clienților, a proiectelor și a cheltuielilor în relația cu prospecții și/sau clienții companiei;
 • Consiliează clienții în relația cu finanțatorii, în etapele de pregătire, evaluare, precontractare, implementare și/sau durabilitate a proiectelor, pregătind inclusiv răspunsuri de clarificări, adrese și/sau alte documente specifice;
 • Participă și contribuie la elaborarea de planuri de afaceri, studii de piață, strategii de dezvoltare, studii de prefezabilitate și fezabilitate, cereri de finanțare și alte documentații specifice în relația cu diverși finanțatori;
 • Monitorizează calendare de activități și bugete în implementarea proiectelor și intervine prin propuneri de acțiuni corective, după caz, în relația cu finanțatorii și/sau partenerii (Notificări/ Acte adiționale);
 • Coordonează derularea procedurilor de achiziții, întocmește rapoarte de progres periodice în proiectele finanțate prin intermediul diverșilor finanțatori, pregătește cereri de prefinanțare/avans, cereri de plată și de rambursare a cheltuielilor;
 • Elaborează rapoarte de durabilitate și întocmește diferite situații specifice activității desfășurate;
 • Participă la vizite de monitorizare a proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și în cea de durabilitate, dacă este cazul;
 • Colaborează cu colegii din echipă/compania/consorțiul/organizația parteneră, menține legătura cu alți experți și furnizori externi.

Denumire job: Manager PR (COR 1222)

Nivel carieră: > 5 ani experiență în domeniu

Tip job: full time

Studii: absolvent studii superioare

Descrierea jobului

Responsabilități:

 •  Planifică anual (și actualizează permanent la demararea unui proiect major la nivelul companiei și/sau a organizațiilor partenere) obiectivele, activitățile, rezultatele, livrabilele și indicatorii cantitativi și calitativi, din perspectiva comunicării interne și externe, în limita resurselor agreate cu managementul companiei;
 • Monitorizează lunar și contribuie trimestrial, precum și în cadrul ședinței anuale de management și/sau audit, a stadiului implementarii planului de comunicare anual și/sau per proiect aprobat;
 • Organizează sesiuni periodice de instruire internă pentru creșterea competențelor de comunicare a angajaților companiei și/sau a angajaților organizațiilor partenere;
 • Coordonează comunicarea prin canalele companiei și/sau ale organizațiilor partenere: website-uri, pagini rețele socializare, platforma e-learning, soft CRM, grupuri interne/proiect, server de date, emailuri, precum și prin conferințe de presă, evenimente, întâlniri de lucru etc.
 • Generează conținut – copywriter – pentru campanii de promovare și vânzare a serviciilor companiei și/sau a serviciilor organizațiilor partenere, luări de poziții în relația cu asociațiile profesionale și/sau partenerii/instituțiile publice, precum și oferă suport în promovarea unei imagini coerente a companiei, a brandurilor și a proiectelor (ex. comunicate de presă, articole, interviuri, materiale online și offline, newslettere, social media);
 • Are disponibilitate și oferă suport în pregătirea și desfășurarea oricăror activități de comunicare, la solicitarea angajaților și/sau colaboratorilor companiei, în limita timpului agreat;
 • Preia și dezvoltă relații de colaborare cu partenerii media în scopul desfășurării activității și menține/dezvoltă relații cu furnizorii externi în vederea asigurării suportului tehnic pentru PR.

Denumire job: Specialist PR (COR 2432)

Nivel carieră: > 1 an experiență în domeniu

Tip job: full time

Studii: absolvent studii superioare

Descrierea jobului

Responsabilități:  

 • Contribuie la implementarea campaniilor PR pe baza unor sarcini care au în vedere atingerea obiectivelor prin realizarea de activități cu rezultate concrete, livrabile și indicatori cantitativi și/sau calitativi, cu resursele oferite: timp alocat, materiale, buget și eventuale alte resurse umane/colaboratori externi;
 • Comunică lunar informații despre activitatea desfășurată și utilizează instrumente agreate pentru comunicare: website-uri, pagini rețele socializare, newslettere, platforma e-learning, soft CRM, grupuri interne/proiect, server de date, emailuri etc.;
 • Generează conținut – copywriter – pentru sarcini punctuale și este suport în promovarea unei imagini coerente a companiei, a brandurilor și a proiectelor (ex. comunicate de presă, articole, interviuri, materiale online și offline, newslettere, social media);
 • Contribuie la pregătirea și desfășurarea unor evenimente în activitățile companiei și în proiectele partenere: conferințe, seminarii, workshop-uri, misiuni economice, programe de instruire etc.

Lasă un comentariu

Nu vom publica emailul tău.
*câmpuri obligatoriiNewsletterAbonează-te și află ultimele noutăți

I give my consent for the collection and processing of my personal data, according to the terms and conditions of Hygia Consult.