2018-05-07
Simplificarea utilizării fondurilor UE: Consiliul confirmă acordul cu Parlamentul

UE este în curs de simplificare a normelor privind utilizarea fondurilor provenite de la bugetul UE. La 19 aprilie 2018, Comitetul Reprezentanților Permanenți din cadrul Consiliului (Coreper) a aprobat un acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European referitor la așa-numitul Regulament Omnibus privind normele financiare ale UE. Regulamentul va modifica atât regulamentul financiar actual care stabilește un cadru general pentru gestionarea bugetului, cât și o serie de acte care reglementează programele multianuale ale UE în domenii specifice, inclusiv politica de coeziune.

Se vor simplifica normele de utilizare a diferitelor tipuri de fonduri, indiferent dacă acestea din urmă sunt gestionate direct de către Comisie, în mod indirect de către diverse organizații și organisme sau împreună cu autoritățile naționale.

Principalul motor al acestei reforme a fost dorința noastră de a face viața mai ușoară celor care beneficiază de fonduri UE și celor care le gestionează. Aceasta a fost o cerere clară pentru legiuitorii UE în ultimii ani. Însă pot fi așteptate și alte beneficii. Ne așteptăm la o implementare mai rapidă, cu costuri mai puține, la un impact mai mare al politicilor pe teren și la un acces mai ușor pentru micii beneficiari, a declarat Marinela Petrova, ministru adjunct al finanțelor din Bulgaria.

  • Facilitarea rambursării costurilor

Noile norme vor extinde posibilitatea ca plățile UE să se bazeze pe obținerea de rezultate sau pe o metodă predefinită, mai curând decât să se urmărească fiecare euro cheltuit. În cazul în care nu sunt disponibile date statistice sau istorice, pot fi utilizate expertizele pentru evaluarea costurilor. Acest lucru va reduce formalitățile administrative atât pentru beneficiari, cât și pentru autorități, care vor putea să se concentreze pe realizările în domeniul lor de politică mai curând decât pe colectarea și verificarea documentelor financiare. De asemenea, riscul de eroare va scădea și va deveni mai ușor pentru micii beneficiari cu resurse limitate să acceseze fonduri ale UE. Organizațiile mici vor beneficia totodată de faptul că munca de voluntariat va fi recunoscută ca parte a contribuției lor la cerința de cofinanțare.

  • Verificări și evaluări unice

Pentru a evita controalele multiple ale acelorași activități și entități, Comisia va putea să se bazeze mai mult pe audituri și evaluări realizate de partenerii săi internaționali și de statele membre. De asemenea, noile norme clarifică faptul că nu va fi posibil pentru Comisie să solicite aceleași informații de două ori. Aceste măsuri vor reduce și mai mult birocrația și vor permite beneficiarilor, precum ONG-urile care primesc fonduri de la mai mulți donatori, să se concentreze pe activitatea lor pe teren.

  • Norme mai simple pentru combinarea surselor de finanțare

Mai multe modificări sunt menite să faciliteze utilizarea diferitelor programe și instrumente pentru finanțarea de proiecte, prin aplicarea unui set unic de norme acolo unde este posibil. De exemplu, va fi mai ușor de combinat finanțarea din fonduri structurale ale UE cu instrumentele financiare și cu Fondul european pentru investiții strategice, prin intermediul așa-numitei „finanțări mixte”. De asemenea, va fi posibilă combinarea unor granturi și instrumente financiare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, în vederea finanțării de proiecte în domeniul transporturilor, al energiei și al tehnologiei informației și comunicațiilor. Aceasta va încuraja utilizarea unui mix amplu de contribuții de la bugetele naționale și de la investitori privați în scopul valorificării la maximum a resurselor UE.

  • Cadrul unic de reglementare

Normele financiare ale UE sunt, de asemenea, reorganizate pentru a fi mai concise și mai ușor de înțeles. Regulamentul financiar și cele mai importante dispoziții din „normele de aplicare” ale acestuia au fost reunite într-un așa-numit „cadru unic de reglementare”. De asemenea, se pune accentul pe elementele comune ale diferitelor metode de gestionare și tipuri de execuție bugetară prin consolidarea normelor respective, care au fost repartizate în întreg textul regulamentului financiar actual, în capitole dedicate.

  • Alte modificări

Unele dintre modificări sunt orientate către îndeplinirea unor obiective mai specifice. Conform noilor norme, va fi mai ușor să se utilizeze fonduri structurale ale UE pentru integrarea migranților și a refugiaților. Lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale și împotriva societăților de tip „cutie poștală” este, de asemenea, consolidată. A fost creat un cadru mai cuprinzător pentru utilizarea instrumentelor financiare și a garanțiilor bugetare în vederea stimulării investițiilor. Pentru a se asigura că bugetul UE se axează mai mult pe rezultate, a fost îmbunătățită, de asemenea, măsurarea performanței proiectelor finanțate de UE.

  • Etape următoare​

Se așteaptă ca Parlamentul să aprobe regulamentul în primă lectură. Ulterior, textul va fi înaintat Consiliului spre adoptare finală. Se preconizează că va intra în vigoare în iulie 2018 și că se va aplica imediat în cea mai mare parte. Instituțiilor UE li se acordă o perioadă suplimentară pentru a se adapta noilor norme în ceea ce privește cheltuielile lor administrative. Acestea vor aplica noile norme de la 1 ianuarie 2019.

Sursa: Consiliul Uniunii Europene

Preluare de pe: www.fonduri-structurale.ro/stiri/20236/simplificarea-utilizarii-fondurilor-ue-consiliul-confirma-acordul-cu-parlamentul

 

Lasă un comentariu

Nu vom publica emailul tău.
*câmpuri obligatoriiÎnapoi